Кадрлар бөлүмү

Бөлүмдүн башчысы  

Руденко Танзиля Шарапиевна

 

Телефон: +996 312 54 05 62    

E-mail: tanzika@mail.ru

Бөлүмдүн негизги милдеттери: кадрларды тандоо, жайгаштыруу жана пайдалануу боюнча иштерди жүргүзүү; туруктуу иштеген эмгек жамаатын түзүү; кадрлар резервин түзүү; кадрларды эсепке алуу тутумун уюштуруу; укуктук жана юридикалык колдоо; аскер кызматчыларын эсепке алуу жана брондоо; кызматкерлердин социалдык жактан жана эмгек укуктарын корголушун камсыз кылуу; ченемдик укуктук актыларды, буйруктарды ж.б. долбоорлорун даярдоого катышуу; Университеттин ишмердүүлүгүндө мыйзамдардын сакталышын камсыз кылуу; Университеттин ишмердүүлүгүнүн документтерин камсыздоо; Университеттин мүлктүк жана башка мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо; анын түзүмдүк бөлүмдөрүндө иш жүргүзүүнүн бирдиктүү тутумун уюштуруу; ченемдик укуктук базаны иштеп чыгуу; келип түшкөн корреспонденцияларды кабыл алуу, эсепке алуу, жөнөтүү; архивдик документтерди - справкаларды кабыл алуу, эсепке алуу, сактоо жана берүү; Университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүн справка-маалымат менен тейлөө.

Бөлүм 4 сегментти камтыйт: кадрлар бөлүмү, жалпы бөлүм, архив жана 2-бөлүм .

Максаттары жана милдеттери:                                                      

  • ченемдик документтерди сабаттуу колдонуу;
  • документ жүгүртүүнүн ылдамдыгы;
  • катасыз иштөө;
  • консультациялык колдоо;
  • профессионалдык этика.

Кадр кызматынын кызматкеринин түзүүчүлөрү:

билим – маалыматты билүү жана туура колдонуу;             

көндүм– билимди колдонуу;  мотивация – күч-аракетти жумшоого даяр болуу;             

компетенттүүлүк – колдонуудагы мыйзамдарга ылайык жумушту аткаруу үчүн көндүмдөрдү  колдоно билүү.