К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети

КУАУнун миссиясы: “Азык-түлүк жана биологиялык коопсуздук маселелерин чечүүгө жөндөмдүү жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо”

Акыркы жанылыктар

Биздин факультеттер

ФАиЛХ
ИТФ
ФЭиМ
ИИСиДО
ФТПП/СХП
ФГЭиЗУ
ФВМиБ

Университет жөнүндө

Бүгүнкү күндө университет республиканын беш негизги жогорку окуу жайларынын катарына кирди. КУАУ республиканын экономикасынын айыл чарба сектору үчүн жогорку жана орто квалификациядагы илимий-педагогикалык кадрларды даярдоону камсыз кылып келет. Учурда университетте 6 факультет жана 1 институт (Агрономия жана токой чарба факультети, Инженердик-технологиялык факультети, Гидромелиорация, экология жана жерге жайгаштыруу факультети, Ветеринария жана биотехнология факультети, Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы факультети, Экономика жана менеджмент факультети, Маалыматтык системалар жана аралыктан билим берүү институту), 31 кафедра, 4 колледж (Техникалык-экономикалык колледж, С.Ибраев атындагы Агротехникалык колледж, Токмок колледжи, С.Турсунов атындагы Бишкек агроэкономикалык колледжи), Сокулук районундагы Окуу-тажрыйба чарбасы жана Ветеринария илим-изилдөө институту кирет. Университетте 6 миңден ашык студент билим алууда, алардын ичинен, 23 адистик боюнча бакалаврда, 17 адистик боюнча магистратурада билим алышууда. Окуу процессине штаттык 275 профессор-окутуучулар тартылган, анын ичинен 34 илимдин доктору жана 106 илимдин кандидаты.

Чынгыз Айтматов – кыргыз жана орус элдеринин жазуучусу, дипломат. Кыргыз ССРнин Эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын Баатыры, Кыргыз ССРнин Илимдер академиясынын академиги, Социалисттик эмгектин Баатыры, Ленин жана СССР Мамлекеттик сыйлыктарынын үч жолку лауреаты.
Скрябин Константин Иванович - гельминтология жана жалпы ветеринария тармагындагы чоң адис. Социалисттик эмгектин эки жолку Баатыры, Ленин жана Мамлекеттик сыйлыктарынын лауреаты, СССР Илимдер академиясынын анык мүчөсү, Кыргыз ССР Илимдер академиясынын Ардактуу академиги.
Таштанбек Акматов – Кыргыз мамлекетинин жана саясий ишмери, Социалисттик эмгектин эки жолку жана Кыргыз Республикасынын Баатыры.

Биздин өнөктөштөр