КУАУнун миссиясы

“Азык-түлүк жана биологиялык коопсуздук маселелерин чечүүгө жөндөмдүү жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо”