Окуу бөлүмү

Аматов Шарабидин Базарбаевич

Окуу бөлүмүнү башчысы

телефон:   (+996 312) 59-54-18
e-mail: sharab93@mail.ru

Окуу бөлүмү университеттин окуу методикалык жана административдик бөлүмүнө кирет жана окуу иштер боюнча проректордун жетекчилик алдында өз кызматтарын аткарат.

Окуу бөлүмүнүн кадрлар түзүмү:

Кожошова Гульсайра Калчаевна

башкы адис,

Телефон: +996312540531

e-mail: kalchaevna@mail.ru

Абдырахманова Шаазада Токтомушова

Инспектор,

Телефон: +996312540531

Усубалиева Назгуль Алмасбековна,

Адис,

Телефон: +996312540531

e-mail: nazka1272@mail.ru

Бедебаева Нургуль Рысбековна

Жетектөөчү адис,

Телефон: +996312595425

Абдибаитова Нурзида Абдимиталиповна

Методист

Телефон: +996312595425