Планово-финансовый отдел

 

Баркалова Нина Петровна

 

Начальник планово-финансового отдела

 


 

  Тентиева Нургул Жусупбековна

 

Старший экономист планово-финансового отдела

 


 

 

  

К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети тарабынан 2020-2021-окуу жылында көрсөтүлүүчү билим берүү акы төлөм кызматтарына тарифтердин прейскурантын макулдашуу жөнүндө.  Көчүрү

 

Фактическое исполнение доходов и расходов по бюджетным и внебюджетным средствам за 2020-год.