2020– жылдын 2-мартынан 6-мартына чейин К.И. Скрябин атындагы КУАУнин инженердик – техникалык факультетинде Колдонмо механика, физика жана инженердик педагогика кафедрасында профессор-окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгү иш-чарасынын алкагында, Казакстан Республикасынын Казак улуттук агрардык университетинин, IT–технология, агроөнөржай комплексин механизациялаштыруу жана автоматташтыруу факультетинин  Кесиптик окутуу кафедрасынын башчысы, п.и.к., профессор Скабаева Гульмира Несипбаевна ПО-1-19 тайпасынын студенттерине Жалпы психология сабагынан “Психология илиминин негизги тарыхый өнүгүү этаптары”, “Психологиянын XX кылымдагы негизги багыттары”, “Психологиянын негизги принциптери жана психологиялык изилдөөлөрдүн ыкмалары” аттуу темалары боюнча лекцияларды окуду.

2019-жылдын 21-октябрында  К.И. Скрябин атындагы КУАУнун  Инженердик-техникалык факультетинин Т.О.Орозалиев атындагы   Айыл чарбасын механизациялаштыруу кафедрасынын улуу окутуучусу Нуралиев Бактыбек Сапарбаевич  Айыл чарбасы боюнча билим берүү, илим-изилдөө-инновациялык борборунда 610300 - «Агроинженерия» багытынын АИТ-1-16 тайпасынын  студенттери менен    «Мал чарбасындагы машиналар жана технологиялар» сабагы боюнча  «Мал чарбасында тоют жана тоют аралашмасын даярдоону механизациялаштыруу»,   «Айыл чарба малдарынан сүт саап алууда колдонулучу саан аппараттары” аттуу темалары боюнча практикалык сабак  өткөрдү.   Натыйжада студенттер тоют даярдоонун жана саан аппараттары менен сүт саап алуунун технологияларын,   андагы колдонулуучу машиналардын түзүлүшүн, машиналарды ишке даярдоону жана жөнгө салуу боюнча кеңири маалымат алышып,  теориялык билимдерин практика менен айкалыштырып,  көнүгүү иштерин жүргүзүштү.