Бухгалтердик бөлүмү

Бухгалтердик эсептин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

– финансылык отчетту түзүүнүн финансылык-чарбалык иши жөнүндө толук жана анык маалыматты өз убагында түзүү;

– чарбалык операцияларды жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышын контролдоо үчүн зарыл болгон маалыматтарды берүү;

– мындай чектөөлөр каралган чарбалык операцияларды жүргүзүүдө бекитилген ченемдердин сакталышын контролдоону жүзөгө ашыруу;

– бюджеттик мекемеде болгон активдердин сакталышын жана максаттуу пайдаланылышын контролдоону (бухгалтердик эсептин жол-жоболору аркылуу) жүзөгө ашыруу.

Персонал

Чекирова Гулай Ургазиевна

Главный бухгалтер
Телефон: +996 312 54 52 36
E-mail: gulai6@mail.ru

Максутова Сабыркул Абдымомуновна

Расчетный бухгалтер
+996 312 59 58 21

Долоталиева Жумабубу Бектуровна

Материальный бухгалтер
+996 312 59 58 23

Мукамбеткалиева Кулайым Куловна

Бухгалтер по науке
+996 312 59 56 42

Максимова Нурила Касакеевна

Бухгалтер по контракту
+996 312 59 56 42

Муратбек кызы Зухра

Бухгалтер-кассир
+996 312 54 05 41

Тыналиева Гулина Мырзаболотовна

Бухгалтер по банку
+996 312 59 58 23

Ашимбекова Жаркынай Руслановна

Бухгалтер
+996 312 59 58 23