Жеңилдиктер, багыттар, профилдер жана адистиктер

ЖОЖдун гранттык комиссиясы конкурстук негизде квотаны даярдоо багыттары жана адистиктер боюнча абитуриенттердин жеке арыздарынын негизинде бөлүштүрөт.

I, II топтогу майыптарга, согуштун катышуучуларына жана согуштан алган жараттын негизиндеги  майыптарга, тубаса майыптарга, майып балдарга, жетим балдарга жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдарга жеңилдиктер каралган, Кыргыз Республикасынын жарандары болуп саналбаган адамдар ЖОЖдорго Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жыл сайын бекиткен гранттык орундардын квотасынын чегинде конкурстук негизинде кабыл алынат.

АГРОНОМИЯ ЖАНА ТОКОЙ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

 1. АГРОНОМИЯ

Профилдери:

 • Агрономия;
 • Бажы кызматындагы фитосанитардык көзөмөл;
 • Селекция жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөнчүлүгү;
 • Агрохимия жана агротопурактаануу;
 • Жашылча мөмөчүлүк;
 • Күнөскана(теплица) чарбасы.
 1. ТОКОЙ ИШТЕРИ ЖАНА ЛАНДШАФТТЫК КУРУЛУШ

Профилдери:

 • Интенсивдүү (ыргалдуу) багбанчылык(мөмө-жемиш, жаңгак жана жүзүм өстүрүүчүлүк);
 • Корук иштери;
 • Питомник чарбачылыгы(токой жана мөмө-жемиш);

 

МАГИСТРАТУРА:

 • Агрономия;
 • Агрохимия жана агротопурактаануу;
 • Токой иштери жана ландшафттык курулуш;

 

 

ВЕТЕРИНАРДЫК МЕДИЦИНА ЖАНА БИОТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

 1. ВЕТЕРИНАРИЯ: ОКУУ МӨӨНӨТҮ 5 ЖЫЛ

Профилдери:

 • Ветеринардык фармацептика жана дарыкана (аптека)иштер;
 • Ветеринардык санитария жана тамак-аш коопсуздугу;
 • Дартты аныктоо лабараториясы;
 • Экзотикалык жана майда үй жаныбарларынын оорулары.

 

 1. БИОТЕХНОЛОГИЯ – бакалавриат

 

 

МАГИСТРАТУРА:

 • Биотехнология

 

 

ИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

 1. АГРОИНЖЕНЕР

Профилдери:

 • Автомобилдер жана агробизнестеги техникалык системалар;
 • Электр технологиялары жана электр жабдыктары;
 • Агроөнөржай комплекстериндеги техникалык сервис;
 • Агроинженериядагы экономика жана башкаруу;
 • Айыл чарба продукцияларын сактоо жана кайра иштетүү үчүн технологиялык жабдуулар;

 

 1. ТРАНСПОРТТУК ПРОЦЕССТЕРДИН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Профилдери:

 • Ташууларды уюштуруу жана транспортто башкаруу;
 • Жол кыймылынын коопсуздугу жана уюштуруу;
 • Транспорттогу бажы иштери.

 

 1. КЕСИПТИК ОКУТУУ

Профилдери:

 • Агроинженер;

 

 1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ЖАНА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Профилдери:

 • Электр менен камсыздоо;
 • Энергиянын салттуу эмес жана кайра жаралуучу булактары.

 

 1. ЛОГИСТИКА

Профилдери:

 • Транспорт логистикасы.

 

 

МАГИСТРАТУРА:

 • АГРОИНЖЕНЕР
 • ТРАНСПОРТТУК ПРОЦЕССТЕРДИН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

 

АЙЫЛ ЧАРБА АЗЫКТАРЫН ӨНДҮРҮҮ ЖАНА КАЙРА ИШТЕТҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

 1. АЙЫЛ ЧАРБА АЗЫКТАРЫН ӨНДҮРҮҮ ЖАНА КАЙРА ИШТЕТҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Профилдери:

 • Өсүмдүк азыктарын кайра иштетүү технологиясы;
 • Мал чарба азыктарын кайра иштетүү технологиясы;

 

 

 1. ЗООТЕХНИЯ

Профилдери:

 • Айыл чарба малдарын өстүрүү, селекция жана генетика;
 • Мал чарба азыктарын өндүрүүнүн технологиясы;

 

 

 1. СТАНДАРТИЗАЦЯЛОО,СЕРТИФИКАЦИАЛОО ЖАНА МЕТРОЛОГИЯ

Профили:

 • Айыл чарба азыктарын стандартизацялоо, сапатын башкаруу жана метрология;

 

 1. БАЛЫКЧЫЛЫК ЖАНА АКВАМАДАНИЯТ
 2. ЖАЙЫТТЫ БАШКАРУУ

 

МАГИСТРАТУРА:

 • Зоотехния;
 • Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы;

 

ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ,ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЖЕРГЕ ЖАЙГАШТЫРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

 1. ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ

Профилдери:

 • Экология;
 • Геоэкология;
 • Экология жана жаратылышты пайдалануу;
 1. ГИДРОТЕХНИКАЛЫК КУРУЛУШ

Профили:

 • Гидротехникалык курулуш;

 

 1. ЖАРАТЫЛЫШТЫ ЖАЙГАШТЫРУУ ЖАНА СУУ КОЛДОНУУ

Профилдери:

 • Мелиорация, рекультивация жана жерди коргоо;
 • Айыл чарбасын суу менен камсыздоо, суу жеткирүү жана суу чыгаруу инженердик системасы;
 • Жаратылышты жайгаштыруу;
 • Суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана коргоо;
 • Суу ресурстары жана суу колдонуу;
 • Жаратылышты жайгаштыруунун, суу колдонуу маалымат системасы жана технологиясы.

 

 1. ЖЕРГЕ ЖАЙГАШТЫРУУ ЖАНА КАДАСТРЛАР

Профилдери:

 • Жерге жайгаштыруу;
 • Жер кадастры;
 • Жерге жайгаштыруу жана кадастрларды геодезиялык тейлөө.

 

 

 1. ГЕОДЕЗИЯ ЖАНА АРЫЛТАН БАЙКАШТЫРУУ

Профили:

 • Геодезия жана аралыктан байкаштыруу.

 

МАГИСТРАТУРА:

 • Жаратылышты жайгаштыруунун, суу колдонуу;
 • Геодезия жана аралыктан байкаштыруу;
 • Экология жана жаратылышты пайдалануу;
 • Гидротехникалык жабдуу;
 • Жерге жайгаштыруу жана кадастр.

 

ЭКОНОИМКА ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

 1. ЭКОНОМИКА

Профилдери:

 • Каржы жана насыя;
 • Салык жана салык салуу;
 • Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;
 • Ишканадагы экономика жана башкаруу;
 • Дүйнөлүк экономика (чет тилдерин терңдетип окутуу)