Абитуриенттер үчүн

Урматтуу абитуриенттер!

К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетине бюджеттик (гранттык) жана контракттык негизде күндүзгү жана сырттан окуу(бөлүмдөрүнө) формаларына кабыл алуу жарыяланат.

К.И.Скрябин атындагы КУАУга тапшырып жаткан абитуриенттер үчүн ЖРТ босоголук балл бардык багыттарга жана адистиктерге 100 баллга чейин төмөндөтүлдү.

 Реквизиты КНАУ им. К.И. Скрябина

КНАУ им. К.И. СкрябинаОКПО: 20108076
г. Бишкек, ул. Медерова 68УГНС  по  ККН  
Банк: Центральное казначействоСтатья: 22154900
Бик: 440001ФИО абитуриента: __________________
р/счет:  4402031103001365Факультет: __________________________
ИНН:  01305199610053Специальность: ______________________