Вы сейчас просматриваете Ордо

Ордо

  • Автор записи:
  • Рубрика записи:Новости

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайлардын универсиадасында I – лиганын ОРДО мелдеши боюнча биринчи орунду ээлегендиги учун К.И. Скрябин атындагы КУАУ курама командасы сыйланант