К  У  Т  Т  У  К  Т  О  О!

К.И.Скрябин атындагы КУАУнун  Илимий иштери боюнча проректору, айыл чарба илимдеринин доктору Шергазиев Уранбек Адиевичке Кыргыз Республикасынын “Ардак Грамотасы” ыйгарылгандыгы менен куттуктайбыз!

Сыйлыгыңыз кут болсун!  Илимий-педагогикалык иштериңизге  чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз! 

РЕКТОР, КР УИАнын АКАДЕМИГИ   НУРГАЗИЕВ Р.З.