2021-жылдын 19-ноябрында К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агарадык университеттинин Жогорку студенттик кеңешинин лидерлери Кыргыз улуттук университетинде өткөрүлгөн “Кесиптик билим берүүдө мамлекеттик тилдин ролу” аттуу студенттердин республикалык симпозиумга илимий баяндамалар менен катышып келишти.

Алар:

  • Токонбекова Бегимай – ГЭжанаЖФнин 3-курсунун студенти, ЖСКнын Экология клубунун жеткчиси,   темасы: “Азыркы учурдагы шаардагы абанын бузулушу жөнундө маалыматты кыргыз тилинде жеткирүү”,  жетекчиси: Шейшенбаева А.И.  —   Тарых жана философия кафедрасынын доценттин м.а., филос.и.к.;
  • Мурзабаева Венера — ГЭжанаЖФнын 3-курсунун студенти, ЖСКнин  лидери,

  темасы: “Тилим менен улукмун, тилим менен улутмун”, илимий жетекчиси: Озубекова Г.Т.  —  Кыргыз жана орус тилдер кафедрасынын  башчысы, ф.и.к., доценттин м.а.;

  • Асранкулова Жанылай — ГЭжанаЖФнын 1-курсунун студенти, ЖСКнин лидери,

 темасы: “Кыргыз тилинин азыркы абалы”, илимий жетекчиси: Озубекова Г.Т.-     Кыргыз жана орус тилдер кафедрасынын  башчысы, ф.и.к., доценттин м.а.;

  • Кубанычбек кызы Зина — ГЭжанаЖФнын 1-курсунун студенти, ЖСКнин активисти

темасы: “Мамлекеттик тил — элибиздин байлыгы” , илимий жетекчиси: Далбаева С.С. —   Кыргыз жана орус тилдер  кафедрасынын  улуу окутуучусу;

  • Жолдошбекова Самара — ГЭжанаЖФнин 1-курсунун студенти,  темасы: “Кыргыз тилим эчен кылым карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан”, илимий жетекчиси: Далбаева С .С.  Кыргыз жана орус тилдер  кафедрасынын  улуу окутуучусу;
  • Алдаярова Жумабүбү —  ГЭжанаЖФнин 1-курсунун студенти,  темасы: “Эне тили — улуттун уюткусу” , илимий жетекчиси: Асанова З.С.   Кыргыз жана орус тилдер кафедрасынын  улуу окутуучусу.

Симпозиумдун соңунда,  жигердүү катышкан студенттерге сертификаттар тапшырылып, резолюция кабыл алынды.