You are currently viewing 2021-жылдын 4-ноябрында  К.И. Скрябин атындагы КУАУнун  илимий китепканасында Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин “ТИКА”  долбоорунун жетекчиси Осмон Уста менен жолугушуу өткөрүлдү.

2021-жылдын 4-ноябрында К.И. Скрябин атындагы КУАУнун илимий китепканасында Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин “ТИКА” долбоорунун жетекчиси Осмон Уста менен жолугушуу өткөрүлдү.

2021-жылдын 4-ноябрында  К.И. Скрябин атындагы КУАУнун  илимий китепканасында Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин “ТИКА”  долбоорунун жетекчиси Осмон Уста менен жолугушуу өткөрүлдү.  Жолугууга: университеттин проректору Шергазиев У.А., профессор Чортомбаев Т.Ж., Эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Толобекова А.М. жана илимий китепкананын мүдүрү Абдумомунова Б.Ж. катышышты. 
 Иш-чарада:  агрардык багыттагы студенттерге терең билим берүүдө заманбап окуу-методикалык куралдар менен камсыз кылуу, ошондой эле, электрондук китепкананын деңгээлин көтөрүү маселелери каралды.