2021-жылдын 26-октябрында К.И.Скрябин атындагы КУАУнун Ветеринария жана биотехнология факультетинин деканы, в.и.д., профессор Акназаров Б.К., кафедра башчылары, доцентер: Токоев К.К., Ажыбеков Б.С., Бегалиев Р.Т., Карыпов К.А.

2021-жылдын 26-октябрында К.И.Скрябин атындагы КУАУнун Ветеринария жана биотехнология   факультетинин деканы, в.и.д., профессор Акназаров Б.К.,  кафедра башчылары, доцентер: Токоев К.К., Ажыбеков Б.С., Бегалиев Р.Т., Карыпов К.А.  жана  профессор – окутуучулар жамааты Кыргыз – Түрк “Манас” университенин ветеринардык факультетинде болушуп, өз ара кызматташуу Меморандумуна кол коюшту. Меморандумда ветеринардык студенттерди даярдоодо окуу — лабораториялык базаларды чогуу колдонуу, илимий-изилдөө иштерди, эл аралык  долбоорлорду аткарууда жана илимий — практикалык конференцияларды, семинарларды өткөрүүдө, биргеликте  иш алып баруу багыттары каралган. Ошондой эле, эки факультеттин профессор-окутуучулары  билим берүүдө тажрыйба   алмашуу аркылуу окутуу  жагын карап чыгышты