2021-жылдын 27-сентябрында  КР Жогорку Кеңештин депутаттары: Керезбеков Канат Керезбекович, Ормонов Улугбек Зулпукарович К.И.Скрябин атындагы КУАУга  келишип, университеттин билим берүү, илимий иштери, эл аралык байланыштары, материалдык-техникалык базасы менен танышышты.   Айрыкча, депутаттарга Демонстративдик балык фермасы,  Топурактын жана суунун касиетин изилдеген лаборатория,  Фитосанитардык,    Логистикалык-виртуалдык лабораториялар, Мультимедиялык-конферец.залдар кызыгууну туудурду. Мындан тышкары,  окуу жайдын илимий китепканасы, музейи, спорт комплекстери, лингафондук, мамлекеттик,  орус тилдер  кабинеттери,  Ч.Айтматовдун, Т.Акматовдун, эл аралык Г.А Балян  атындагы  кабинеттери менен таанышышып, бүгүнкү күндүн талабына жооп берген, заманбап  окуу жай экендигин белгилешти.