КУТТУКТОО! К.И.Скрябин атындагы КУАУнун ректору, КР УИАнын академиги Нургазиев Рысбек Зарылдыкович

КУТТУКТОО!    К.И.Скрябин атындагы КУАУнун ректору, КР УИАнын академиги Нургазиев Рысбек Зарылдыкович  Кыргыз Республикасынын  агроөнөржай комплексинин ар түрдүү тармактарына адистерди даярдап чыгаргандыгы, илимий-изилдөө иштеринде ийгиликтерди жараткандыгы, университетте жигердүү иштегендиги,  агрардык багытта илимий…

Продолжить чтениеКУТТУКТОО! К.И.Скрябин атындагы КУАУнун ректору, КР УИАнын академиги Нургазиев Рысбек Зарылдыкович