Жогорку студенттик кеңешинин структурасы жана клуб жетекчилери:

Тилекабылов Эрбол

Жогорку студенттик кеңештин төрагасы

Ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинин 4-курсунун студенти

Абдыманап кызы Айпери

Жогорку студенттик кеңешинин төрагаcынын оорун басары

Агрономия жана токой чарба факультетинин

3-курсунун студенти

Ибрагимова Азиза

ENACTUS_KNAU Командасынын капитаны

Агрономия жана токой чарба факультетинин 4-курсунун студенти

Эрмаматова Алдина

Мамлекеттик тил клубунун жетекчиси

Гидромелиорация экология жана жерге жайгаштыруу факультетинин

4-курсунун студенти

Сулайманов Амангелди

Спорт клубунун жетекчиси

Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы факультетинин 2-курсунун студенти

Калмурат кызы Барчынай

Инсандык өнүгүү клубунун жетекчиси

Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы факультетинин 4-курсунун студенти

Сейдакматова Мээрим

Экология клубунун жетекчиси

Гидромелиорация экология жана жерге жайгаштыруу факультетинин

4-курсунун студенти

Кеңешбекова Альбина

Маданият клубунун жетекчиси

Агрономия жана токой чарба факультетинин 2-курсунун студенти

Айбашева Акыл

Илим-билим клубунун жетекчиси  

Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы факультетинин 3-курсунун студенти