КУАУ тарабынан 2021-2022-окуу жылында көрсөтүлүүчү билим берүү акы төлөм кызматтарына тарифтердин прейскурантын макулдашуу жөнүндө. Көчүрү
О согласовании прейскуранта тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые КНАУ им . К.И. Скрябина на 2021-2022 учебный год. Скачать