Лучшие спортсмены КНАУ

К.И.Скрябин атындагы КУАУнун 2019- жылдагы эң мыкты машыктыруучулары

 

Спорт түрү: Бокс

Алмашов Мамытбек Уябаевич

 

Спорт түрү : Волейбол 

Шааев Чынгыз Алмазбекович

 

Спорт түрү: Жеңил атлетика

Дуйшеева Гульмира Темирбековна 

 

Спорт түрү: Жеңил атлетика

Молдокулов Акылбек Алыканович 

 

 К.И.Скрябин атындагы КУАУнун 2019- жылдагы эң мыкты спортсмендери

 

Спорт түрү: Жеңил  атлетика

1-курстун БТХ-18 гр. студенти

Губе Аида Исмаровна

 

Спорт түрү: Жеңил  атлетика

4-курстун СМС-15гр. студенти 

Расул уулу Суймонкул

 

Спорт түрү: Жеңил  атлетика

2-курстун ГТС-17 гр. студенти

Мухтарали уулу Назарбек 

 

Спорт түрү: Жеңил  атлетика

1-курстун ГТС-18гр. студенти

Нурбек уулу Бекбол 

 

 


 

 

 Лучший тренер КНАУ 2018г. 

Каф. ФКиС КНАУ

Исмаилов Жыргал Турарбекович

 


 

Лучшие спортсмены КНАУ 2018г.

 

Студент 2 курса гр. ГТС - 1 - 16 

Вид спорта: Волейбол 

Капар уулу Урмат

 


Студентка 2 курса гр. Аб - 1 - 15 

Вид спорта: Плавания 

Сооронбекова Чолпон 

 


 

 

Студент 3 курса гр. Тех - 1 - 14 

Вид спорта: Плавания 

Абдижалилов Талгарбек