Статистика

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
172
6395
12936
656646

Контакты

Кыргызского Национального Аграрного Университета им. К.И. Скрябина: 

720005, г. Бишкек, ул. Медерова, 68 
Телефоны: +996 312 54-52-10, 54-05-48 
Факс: +996 312 54-05-45 
E-mail: 
knau-info@mail.ru

Уважаемые абитуриенты!

Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина объявляет прием на очное и заочное формы обучения на бюджетной и контрактной основе.

Пороговый балл ОРТ для абитуриентов, поступающих в КНАУ им.К.И.Скрябина, на все направления и специальности снижен до 100 баллов. 

План работы комиссии по противодействию коррупции.

КР Өкүмөтүнүн “КР 2015-2017-жылдарда Коррупцияга каршы күрөшүү саясатынын мамлекеттик стратегиясын” аткаруу боюнча К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинде  өткөрүлө турган  иш-чаралар:


Иш-чаранын аты

Мөөнөтү

Жооптуу

Максаты

1

Студенттердин билимин текшерүү баллдык- рейтингдик система боюнча,
компьютердик тестирлөөнүн негизинде жүргүзүлөт

дайыма

Проректор, декандар

Коррупцияга бөгөт коюуу

2

Ар бир факультетте атайын “Студент- ректорго” деген аталышта күркөлөр орнотулган,
ар бир айда окуу бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан текшерилип,
жыйынтыгы окуу боюнча проректорго берилет жана жыйынтыгы чыгарылат.

Ай сайын

Билим берүү башкармалыгы

Акыйкаттулук

3.

Атайын ишеним телефондору орнотулган.

дайыма

Билим берүү башкармалыгы

Студенттер менен байланышта болуу

4.

“Биз таза сессия үчүн”аттуу            
акция өткөрүү .

Ар бир сессиянын алдында

Жаштар комитети, Студенттик кеңеш

Коррупцияга бөгөт коюу

5.

Университеттин электрондук сайтында атайын студенттер үчүн ректорго түздөн - түз байланыш түзүлгөн.

Дайыма

Билим берүү башкармалыгы

Каррупцияга каршы күрөш

6.

Кыргыз радиосунун түз эфиринен “Акчасыз сессияны бүтүрүүгө мүмкүнбү?” аттуу радио дебат өткөрүү.

 Сессия мезгилинде

Студенттик кеңеш

Билим берүүнүн деңгээлин көтөрүү

7.

Коррупцияга каршы күрөшүү” аттуу ректорат студенттер Ректор менен жолугушуу өткөрүү.

 Ар бир окуу семестринде

Ректорат

Коррупцияны алдын алуу

8.

Ар бир кафедрада “Коррупциянын Коррупцияга билим берүүгө тийгизген кедергиси” 
аттуу кеңешме өткөрүү (токтомдорду тирекөө).

 Ар бир сессиядан кийин

Кафедра башчылары

Коррупциянын тамырын үзүү

9.

“Паракорчулук өлкөнүн өнүгүшүнө  зыян  келтирүүдө” аттуу тегерек стол өткөрүлдү.

Факультеттик саатарда

Декандар, Жаштар комитети, Студенттик кеңеш

Паракорчулуктун зындуулугун студенттерге түшүндүрүү

10.

”КУАУда коррупция барбы? “деген  демада тегерек стол өткөрүү.

 Ар бир сессиядан кийин

Проректор, Жаштар комитети, Студенттик кеңеш

 Коррупцияны алдына алуу

11.

“Канткенде коррупциянын тамырын жулууга болот?

 График боюнча

Студенттик кеңеш

Коррупцияга бөгөт коюуу

12

Ректорат  декандар, каф. башчылары, методисттер, старосталар,
лидерлер менен коррупцияны жоюуу боюнча жолугушуу өткөрдү.

 Ар бир семестрде

Ректорат

Коррупцияны жоюуу

13.

“Билим берүү системасында коррупцияны болтурбоо” аттуу старосталар менен декандардын чогулушу    

 График боюнча

Ректорат

Коррупцияга бөгөт коюуу

14.

“Разорви цепь коррупции” аттуу лекция өткөрүү.  

 График боюнча

Проректор

Коррупцияга бөгөт коюуу

 

 

КУАУнун Мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректору,
педагогика илимдеринин доктору, профессор                                                                                               Батаканова С.Т.