Статистика

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
81
1793
9023
685341

Контакты

Кыргызского Национального Аграрного Университета им. К.И. Скрябина: 

720005, г. Бишкек, ул. Медерова, 68 
Телефоны: +996 312 54-52-10, 54-05-48 
Факс: +996 312 54-05-45 
E-mail: 
knau-info@mail.ru

Уважаемые абитуриенты!

Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина объявляет прием на очное и заочное формы обучения на бюджетной и контрактной основе.

Пороговый балл ОРТ для абитуриентов, поступающих в КНАУ им.К.И.Скрябина, на все направления и специальности снижен до 100 баллов. 

Лента новостей
2018-жылдын 31-майында
Новости
2018-жылдын 31-майында К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин жыйындар залында университеттин проректорлору, факультеттердин декандары, кафедра башчылары, мамлекеттик аттестациялык коммиссиялардын катчылары, факультеттердин методисттеринин катышуусунда   билим берүү,    илимий, тарбиялык иштери жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча көйгөйлүү маселелер каралды. Жыйында   окуу иштер боюнча проректор А.Иргашев сөз сүйлөп, күн тартибинде окуу процесси, илимий, тарбиялык иштер жана мамлекттик тилди өнүктүрүү боюнча маселелер бар экендигин белгиледи.   Андан соң, сөз  университеттин окуу бөлүмүнүн башчысы Ш. Аматовго берилди.  Ш.Аматов өз сөзүндө   КР Билим берүү жана илим министрлигинин жана  университеттин  мамлекеттик аттестациялоо комиссияларынын  ишмердүүлүгүн  көзөмөлгө алуу,   коррупцияны алдын-алуу боюнча  буйруктар жана инструктивдик каттар менен тааныштырды. Билим берүүнүн сапаты бөлүмүнүн башчысы И.Алыкеев  квалификациялык ишти аткаруу жана анын сапатын аныктоо механизмдери боюнча презентация менен коштолгон маалымат берди. Илимий иштер боюнча проректор Т.Чортонбаев КР Жогорку аттестациялык комиссиясынын жаңылыктары   боюнча маалымат берди. Тарбия иштери жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча проректор С.Т.Батаканова  тарбия иштерине,    иш кагаздарын тезинен мамлекеттик тилге өткөрүү жана мамлекеттик стандарт боюнча мамлекеттик тилде окуу куралдарын жазуу керектигине токтолду. Жыйындын соңунда, проректор А.Иргашев жыйындын жүрүшү боюнча токтом түзүлөрүн жана тийиштүү буйруктар жана документтер деканаттарга жана кафедраларга жөнөтүлөрүн  белгилеп, алар боюнча  ыкчам  иш жүргүзүү керектигин белгиледи. Read more...
   |   
2018-жылдын 19-майында
Новости
2018-жылдын 19-майында Т.Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын аянтчасында өткөрүлгөн Билим фестивалынын экинчи күнүндө К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин атынан өкүлдөрү абитуриенттерге жана студенттерге туура багытта кадам жасашына жардам берүү үчүн орчундуу жана керектүү маалыматтарды берип келишти. Read more...
   |   
2018-жылдын 17-майында
Новости
2018-жылдын 17-майында  К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин алдындагы Биомаданий ар түрдүүлүк борборунун демилгеси менен,  Туруктуу өнүгүүнүн стратегиясы институту коомдук фонду (ИСУР) каржылык колдоо көрсөтүп факультеттер аралык студенттик «НУКУРА КЫРГЫЗ ДААМЫ – АЗЫК-ТҮЛҮК КООМСУЗДУГУ» аттуу салттуу тамак-аш фестиваль-кароо-сынагы  болуп өттү. Фестиваль-кароо-сынактын максаты кыргыз элинин салттуу тамак-аш маданиятын  сактоо жана жайылтуу болуп саналат. Фестивалдын алкагында факультеттер аралык улуттук тамак-аш боюнча кароо-сынак жана студенттик флеш-моб жана “Кийиз дүйнө” коомдук фондунан элечек боюнча мастер-класс өткөрүлдү. Кароо-сынак “Устат-шакирт” салттуу музыкалык борборунун жана КУАУнун студенттеринин аткаруусундагы салттуу музыка, ыр-бий менен коштолду. Кароо-сынакка төмөнкүдөй талаптар коюлду: Кыргыз элинин салттуу тамак-аштары: - эт азыктарынан жасалган; - сүт азыктарынан жасалган; - дан азыктарынан жасалган тамак-аштар - салттуу суусундуктар . Фестивалга КУАУнун профессордук-окутуучулар жамааты, студенттер, мааракенин коноктору, Кристенсен фондунун өкүлдөрү жана ИСУР коомдук фондунун өнөктөштөрү катышты. Read more...
   |   

31 июля 2018г. в Кыргызском национальном аграрном университете им. К.И.Скрябина успешно завершился 5-ый  Международный семинар по обмену знаниями и опытом “Биокультурное наследие для устойчивых горных сообществ” Международной сети горных коренных народов (International Network of Mountain Indigenous People - INMIP-Перу). Инициатором проведения настоящего семинара выступил ОФ «Био-Мурас». Организаторами были доц. КНУ им Ж. Баласагына А.Х. Касымов, ст. преподаватель кафедры ТПСХП КНАУ им Скрябина Э.Б. Капарова, доц. этой же кафедры К.Н.Осмоналиева, специалист по визовым вопросам А.Т. Калбаева. Семинар  предоставил возможность участникам из стран Америки,  Бутана, Индии,  Канады, Кении,  Китая, Новой Гвинея, Перу, Тайланда, Тайвана, Таджикистана, Франции, Швеции ознакомиться  богатым биокультурным наследием Кыргызстана.

Начальная часть семинара на тему «Эффективные решения для адаптации фермеров к условиям изменения климата» проведена 26 июля 2018 г. в с. Арстанбап Жалал-Абадской области. С приветственной речью выступил А.Х.Касымов, который ознакомил участников с целью и задачами семинара.  Также участников приветствовали зам.главы администрации Базар-Коргонского района и представитель  Арстанбапского Айыл өкмөту, председатель Секретариата INMIP Алехандро Аргумедо и сотрудники Института орехово-плодовых лесов ЮО НАН КР. Участники посетили лесные питомники, выполнили упражнения по картированию природных ресурсов, ознакомились с особенностями переработки и реализации лесных ресурсов. 

В ходе семинара участники представили  презентации о традиционной культуре каждого народа,  гендерным вопросам, сохранения и  передачи традиционных знаний горных коренных народов к молодым на уровне сообществ в условиях изменения климата.  Мероприятия семинара позволили участникам поделится знаниями, опытом по обмену семенным материалом той или иной культуры. Особенно было интересно слушать о создании «Картофельного парка» в Перу и различных проблемах по сохранению диких сородичей культурного картофеля.

Затем 28 июля 2018 г. участники семинара отбыли в с. Талды Булак и с. Көпурө – Базар Таласской области для встречи с членами организации «BIO-Кg» и местными сообществами с целью содействия устойчивым источникам жизненных средств посредством развития рынка органической продукции, экотуризма и ремесленничества.

Перед участником выступил губернатор Таласского района М.М. Мураталиев, главы Айыл өкмөту с. Талды-Булак и с. Көпурө– Базара, руководитель «BIO-Кg» И.Р. Айдаралиев и председатель Секретариата INMIP А.Аргумедо. Также на семинаре участвовали зам губернатор А. Шаболотова и акимы Таласского и Манасского районов, зам аким Кара-Буринского района и фермеры. Встретили участников семинара гостеприимно, познакомили с историей появления березовой рощи, семеноводческого участка «Кен», где выращивают органическую семенную продукцию чеснока, картофеля, ячменя и планами на перспективу. Обменялись знаниям и опытом, обсудили перспективы развития органического аймака. Гостям показали и культурную часть - выступления манасчы, комузистов, национальной охоты «салбуурун», стрельба из лука, конные игры «эр оодарыш», театрализованная постановка школьников, а также мастер класс национального головного убора «Элечек». 

29 июля 2018 г. прибыли на пастбище «Шорго» в Суусамырскую долину для выполнения программы по теме: «Экосистемные ритмы». Участников разместили в юртах и палатках, перед ними выступили представитель Ассоциации пастбищепользователей Б.Н.Найзабеков, председатель Суусамырского пастбищного комитета З.Б. Асаналиев, проф. Кыргызско-Турецкого университета «Манас» Р. Салыков и скотоводы. Во второй части семинара «Практики устойчивого управления пастбищами для сохранения биоразнообразия и снижения миграции в условиях изменения климата» обсудили основные вопросы по изучению традиционных знаний и подходов использования и управления пастбищами в условиях изменения климата. Также проведен фестиваль по кочевой кухне кыргызов, где  показан мастер класс по изготовлению  каттама, курма-чай, курут, талкан, жөргөм  и т.п. Проведена презентация «кыргызбозүйү» и культурный вечер - с исполнением  музыки горных народов и  рассказами историй по изменению климата.

31 июля 2018 г. в КНАУ Общественный Форум «Горные коренные народы, изменение климата и миграция» открыли с выступлением ансамбля «Устат-шакирт» на народных инструментах - комуз, чоор,  кыл кыяк. Заслушали ключевые выступления ведущего специалиста отдела миграционной политики Госслужбы миграции при Правительстве КР Туратбек к. Айзата, специалиста по адаптации и изменению климата департамента пастбищ, животноводство и рыбного хозяйства Э.Б. Бекенова, специалиста  ФАО А. Чынгожоева, заведующего отдела качества образования КНАУ И. Аликеева и членов INMIP по странам. 

При завершении  семинара  гости семинара отметили гостеприимность кыргызского народа,  богатство природных ресурсов, которые в условиях современной цивилизации не потеряв традиционных знаний, сохранили духовное и биокультурное наследие. Также по результатам были приняты Декларация по проблемам воздействия изменения климата на биокультурное наследие горных сообществ.

В успешность проведения семинара значительный вклад внесли партнерские организации: ОФ Таалим Форум, Лесик-Юг, ИСУР, Кийиз Дуйно, ФОД «BIO-Кg» и др. Семинар сопровождали представители Республиканской СМИ.

Подробнее...

26-июля 2018 года в Иссык-Кульской области в отеле Бельканто прошел Первый Национальный Форум по Реализации Программы развития аквакультуры и рыболовства в Кыргызской Республике 2018 – 2027 гг., организованный Департаментом пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства (ДПЖиРХ) при технической  поддержки ФАО ООН и финансовой поддержки Министерства иностранных дел Правительства Финляндии. На форуме обсуждалось нынешнее положение данного сектора, пути решения проблем и будущее развитие сферы аквакультуры и рыболовства в Кыргызской Республике.     

Участниками национального форума были: депутат ЖК КР г-н Жамангулов А.Ж.,  представитель ФАО в КР г-н Дорджи Кинлай, представители Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР (МСХППиМ), сотрудники ДПЖиРХ, представители финансовых учреждений таких, как Российско-Кыргызский Фонд развития, ОАО Гарантийный фонд, ОАО Айыл банк, частные рыбные хозяйства, ассоциации и общественные объединения по рыболовству и аквакультуре, представители проекта ФАО, международный консультант ФАО д-р Зцигмунд Джени и от КНАУ им. К. И. Скрябина участвовала координатор проекта FishEdu: «Развитие и укрепление образовательного потенциала в сфере рыболовства и аквакультуры в Кыргызской Республике» Бектурова А.М..

 

23-24 июля 2018 года в конференц-зале Сити отеля г. Бишкек прошел тренинг на тему: «Управление биобезопасностью и здоровьем водных животных» организованный ФАО ООН в рамках проекта «Устойчивое развитие аквакультуры и рыболовства в Кыргызской Республике». Тренинг вел приглашенный специалист-ихтиолог Научно-исследовательского Института Рыболовства и Аквакультуры (НИИРА) доктор Зигмунд Джени из Венгрии. Обсуждались вопросы взаимодействия между рыбой и водной средой, роль технологий в предотвращении заболеваний, роль фермера в борьбе с болезнями, основные бактериальные, грибковые, вирусные и паразитарные болезни рыб, и многие другие вопросы касающиеся разведению рыб.

В тренинге участвовали рыбоводы, ветеринары, сотрудники Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства при МСХППиМ КР, и 6 участников проекта Fish Edu от КНАУ им. К.И. Скрябина. По окончанию всем участникам были вручены сертификаты и материалы лекций на CD дисках.

С 19 по 26 июля 2018 года в КНАУ им. К.И Скрябина прибыла  официальная делегация во главе с руководителем проекта по защите растений  Yang Sen из института защиты растений сельскохозяйственной академии наук СУАР КНР. Делегация состоит из 6 человек – все  специалисты в области защиты растений от вредителей и болезней.  

Основная цель делегации – это развитие  двухсторонних отношений в области растениеводства  по защите растений от  вредителей  и болезней сельскохозяйственных культур. Первоначальный этап   проекта рассчитан на три года, с возможной последующей пролонгацией.

 25 июля  2018 г. в рамках этого проекта  в  зале ученого совета КНАУ им. К.И Скрябина подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве между ректором университета, член-корр. НАН КР, профессором Нургазиевым  Р.З. и руководителем проекта из Института защиты растений сельскохозяйственной академии наук СУАР КНР   Yang Sen. Проект предполагает поставку и установку новой, современной  учебно – производственной фитосанитарной лаборатории, которая создаст условия для проведения научных исследований и подготовки высококвалифицированных специалистов в области фитосанитарного контроля и карантина растений.

Подробнее...

17 июля 2018 года в Кыргызском национальном аграрном университете им К И.Скрябина состоялось вручение 5 магистрантам-выпускникам дипломов Алтайского государственного университета (Россия) по линии Университетов Шанхайской Организации Сотрудничества (УШОС). Магистранты являются обладателями двойного диплома – Алтайского государственного университета и КНАУ им.К.И.Скрябина.                                                                                              Дипломы получили: Омурбеков Н.О., Нуркадыров Ж.Н., Мадиев А.И., Бейшембиева А.А., Омуралиев У.С.

В вручении дипломов  участвовали: проректор по учебной работе Иргашев А.Ш., проректор по воспитательной работе и госязыку Батаканова С.Т., декан факультета Самыкбаев А.К., руководитель центра УШОС Давлеталиев Д.А.

Подробнее...