Меню

Научная электронная библиотека

Статистика

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
418
4522
13846
439920

Контакты

Кыргызского Национального Аграрного Университета им. К.И. Скрябина: 

720005, г. Бишкек, ул. Медерова, 68 
Телефоны: +996 312 54-52-10, 54-05-48 
Факс: +996 312 54-05-45 
E-mail: 
knau-info@mail.ru

Лента новостей
2017-жылдын 15-сентябрында
Новости
2017-жылдын 15-сентябрында Кыргыз Республикасынын өкмөтунө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиктин кызматкерлери өзгөчө маанилүү күндү – токой тармагынын түзүлгөндүгүнүн 70 жылдыгын белгилешти. Ушул мааракеге арналган салтанаттуу жыйын Т. Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын чоң залында өттү. Бул жыйынга КУАУнун агрономия жана токой чарба факультетинин профессор - окутуучулар жамааты менен студенттер катышышты. Токойчулук жана мөмө-жемиш өстүрүүчүлүк  кафедрасынын мүчөлөрү, кафедра башчысы б.и.д., профессор Содомбеков И.С., б.и.к., доцент Тургунбаев К.Т., ага окутуучулар: Мурзаев Т.Ж., Стейнберг Э.В., Иманалиев А.Т. “Кыргыз Республикасынын токой чарбасына 70 жыл” деген төш белгилери менен сыйланышты.         Лб-15 группасынын 3-курсунун студенти Садыкова Диана жыйында баяндама жасап токой иштери, ландшафтык курулуш жана мөмө-жемиш өстүрүүчүлүк адистиги боюнча кеңири маалымат берип, жаңы технологияларды колдонууда, элибиздин жаратылышка болгон билимин, маданиятын жогорулатуу менен экономикалык абалды жакшыртууга чоң түрткү берерин белгилеп кетти.  Read more...
   |   
14 сентября 2017 года
Новости
14 сентября 2017 года с участием ППС  и студентов факультета  Технологии производства и переработки  сельхозпродукции и  Агрономии и лесоводства проведена студенческая акция, посвященная  30-летию Монреальского протокола  в рамках празднования Международногодня охраны озонового слоя.    Перед студентами выступила доцент кафедры ТПСХП Осмоналиева К.Н., которая отметила значение Венской конвенции и Монреальского протокола по защите озонового слоя земли,  вклад ученых и людей различных профессий в различных странах мира для установления общемирового графика сокращения производства, потребления озоноразрушающих веществ,  в том числе метил брома (СН3Вr) для пищевых продуктов. Затем, заслушали  доклады студентов 3 - курса кафедры ТПСХП Дрешпан Версавии  «16 сентябрь -  Международный день охраны озонового слоя земли»и  Усөнбековой Малики«Дан жана дан азыктарына каршы уу заттардын озон катмарына тийгизген таазири».Участники акции выразили благодарность организаторам и  докладчикам. На информационных досках университета были вывешены плакаты, розданы различные информационные материалы, подготовленные Озоновым центрном Кыргызстана (ОЦК)  в соответствии с темой студенческой акции.  Read more...
   |   
2017-жылдын 14-сентябрында
Новости
2017-жылдын 14-сентябрында  саат 11.00 дө КУАУнын чоң жыйындар залында Гидромелиорация, экология жана жерге жайгаштыруу факультетинин бүтүрүүчүлөрүнө диплом тапшыруу аземи болду. КУАУнун ректору Нургазиев Р.З., факультеттин бүтүрүүчүлөрүн жана профессордук - окутуучуларынын жалпы жамаатын куттуктап, бүтүрүүчүлөргө дипломдорду тапшырды. Иш-чарага факультеттин деканы, кафедра башчылары 1- курстун студенттери катышты. Read more...
   |   

2017-жылдын 15-сентябрында Кыргыз Республикасынын өкмөтунө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиктин кызматкерлери өзгөчө маанилүү күндү – токой тармагынын түзүлгөндүгүнүн 70 жылдыгын белгилешти. Ушул мааракеге арналган салтанаттуу жыйын Т. Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын чоң залында өттү. Бул жыйынга КУАУнун агрономия жана токой чарба факультетинин профессор - окутуучулар жамааты менен студенттер катышышты. Токойчулук жана мөмө-жемиш өстүрүүчүлүк  кафедрасынын мүчөлөрү, кафедра башчысы б.и.д., профессор Содомбеков И.С., б.и.к., доцент Тургунбаев К.Т., ага окутуучулар: Мурзаев Т.Ж., Стейнберг Э.В., Иманалиев А.Т. “Кыргыз Республикасынын токой чарбасына 70 жыл” деген төш белгилери менен сыйланышты.        

Лб-15 группасынын 3-курсунун студенти Садыкова Диана жыйында баяндама жасап токой иштери, ландшафтык курулуш жана мөмө-жемиш өстүрүүчүлүк адистиги боюнча кеңири маалымат берип, жаңы технологияларды колдонууда, элибиздин жаратылышка болгон билимин, маданиятын жогорулатуу менен экономикалык абалды жакшыртууга чоң түрткү берерин белгилеп кетти. 

Кеңири...

14 сентября 2017 года с участием ППС  и студентов факультета  Технологии производства и переработки  сельхозпродукции и  Агрономии и лесоводства проведена студенческая акция, посвященная  30-летию Монреальского протокола  в рамках празднования Международногодня охраны озонового слоя.   

Перед студентами выступила доцент кафедры ТПСХП Осмоналиева К.Н., которая отметила значение Венской конвенции и Монреальского протокола по защите озонового слоя земли,  вклад ученых и людей различных профессий в различных странах мира для установления общемирового графика сокращения производства, потребления озоноразрушающих веществ,  в том числе метил брома (СН3Вr) для пищевых продуктов.

Затем, заслушали  доклады студентов 3 - курса кафедры ТПСХП Дрешпан Версавии  «16 сентябрь -  Международный день охраны озонового слоя земли»и  Усөнбековой Малики«Дан жана дан азыктарына каршы уу заттардын озон катмарына тийгизген таазири».Участники акции выразили благодарность организаторам и  докладчикам.

На информационных досках университета были вывешены плакаты, розданы различные информационные материалы, подготовленные Озоновым центрном Кыргызстана (ОЦК)  в соответствии с темой студенческой акции. 

Подробнее...

2017-жылдын 14-сентябрында  саат 11.00 дө КУАУнын чоң жыйындар залында Гидромелиорация, экология жана жерге жайгаштыруу факультетинин бүтүрүүчүлөрүнө диплом тапшыруу аземи болду. КУАУнун ректору Нургазиев Р.З., факультеттин бүтүрүүчүлөрүн жана профессордук - окутуучуларынын жалпы жамаатын куттуктап, бүтүрүүчүлөргө дипломдорду тапшырды. Иш-чарага факультеттин деканы, кафедра башчылары 1- курстун студенттери катышты.

Кеңири...

6 сентября 2017г. в 14:30ч. в Кыргызском национальном аграрном университете им. К.И. Скрябина (КНАУ) состоялась Церемония открытия “Музея кочевой культуры”.

“Музей кочевой культуры” открылась по инициативе Центра биокультурного разнообразия (ЦБР КНАУ), при финансовой поддержке Фонда Кристенсена.

В рамках деятельности Центра биокультурного разнообразия с 2016 г. велась работа по созданию Музея кочевой культуры, целью которого является знакомство с историей, образом жизни, мировоззрением кочевников и формирование глубоких познаний о традиционной культуре кыргызского народа современной молодежи. Деятельность Музея направлена на выполнение информационной, познавательной, учебно-методической функций.

Во время церемонии открытия Ректор КНАУ Нургазиев  Р.З отметил, что «На наших глазах возникает глобальное информационное сообщество. Однако глобализация не должна вести к стиранию самобытности народов. Глобализация, с одной стороны стандартизирует, унифицирует все стороны жизни традиционных обществ, с другой, наоборот, глобализационные процессы, побуждают отдельные этносы возрождать и сохранять традиционную культуру, традиционные знания, культурное пространство, язык.

Открытие музея «Кочевой культуры» в КНАУ является ответом на вызовы глобализационных процессов».

В музее выставлены уникальные экспонаты, отражающие быт кыргыза кочевника – домашняя утварь, изделия из металла, камня, ремесленные изделия, музыкальные инструменты и др.

На церемонии открытия музея прияли участие зам.министра МОиН КР –  Кожобеков К.Г., ректор КНУ им. Ж.Баласагына, ведущие исследователи – ученые НАН КР, КРСУ, КЭУ, АУЦА и др.

Внимание конкурс!

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций    при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) и Министерство образования  и науки Кыргызской    Республики     объявляют  о проведении конкурса

«По созданию Технопарков при высших учебных  заведениях  Кыргызской Республики»

Целью конкурса  является отбор проектов по созданию технопарка при университетах.

В конкурсе могут принять участие многопрофильные высшие учебные заведения Кыргызской Республики.

Заявка принимается как в электронном виде, так и на бумажном носителе (www.patent.kg )

К заявке прилагаются  следующие документы:

-  концепция создания университетского технопарка;

-  структура технопарка;

-  бизнес-план создания технопарка;

-  календарный план создания технопарка;    

-  презентация проекта. 

(О критериях соответствия представленных на конкурс заявок можно ознакомиться в Положении о порядке проведения конкурса по созданию Технопарков при высших учебных заведениях Кыргызской Республики на сайте www.patent.kg)

Срок подачи заявок  до 1ноября 2017 года

Заявка, поступившая позднее срока, указанного в объявлении не рассматривается.

Победителю конкурса предоставляется грант на основании договора, заключаемого между Кыргызпатентом и стороной по созданию Технопарка.

Заявка на конкурс направляется в Кыргызпатент по адресу:                г.Бишкек, ул. Московская, 62 – mail: : Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Справки по телефону: 68-16-01

 

Положение
о порядке проведения конкурса  по созданию Технопарков при высших учебных  заведениях 
Кыргызской Республики