Меню

Научная электронная библиотека

Статистика

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
688
2832
2832
650366

Контакты

Кыргызского Национального Аграрного Университета им. К.И. Скрябина: 

720005, г. Бишкек, ул. Медерова, 68 
Телефоны: +996 312 54-52-10, 54-05-48 
Факс: +996 312 54-05-45 
E-mail: 
knau-info@mail.ru

Лента новостей
15 января 2021 г
Новости
15 января 2021 года в прошло онлайн-профориентационное мероприятие со студентами второго курса инженерно – технического  факультета Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина. В мероприятии приняли участие проректор по воспитательной работе и государственному языку д.п.н., профессор Батаканова С.Т., зам.декана факультета Тезекбаев Т.С., заведующие кафедрами, преподаватели и студенты второго курса. Общее количество участников -70. Студентам были показаны видеоролики об университете и факультете, а также даны советы по профориентации. Все профориентационные материалы рассылаются студентам по электронной почте и в группы WhatsApp, где они проводят профориентационные мероприятия в своих выпускных школах. Read more...
   |   
2021-жылдын 14-январында
Новости
2021-жылдын 14-январында К.И.Скрябин атындагы КУАУнун Технология факультетинин профессор-окутуучулар жамааты студенттер менен он-лайн жолугушуу өткөрүштү. Жолугушуунун максаты  аймактардагы  мектетердин бүтүрүүчүлөрүнө профориентациялык иштерди жүргүзүү. Иш-чарага:  КУАУнун илимий иштер боюнча проректору, профессор Т.Ж.Чортомбаев, Билим берүүнүн  сапаты бөлүмүнүн башчысы И.Ж.Алыкеев, факультеттин деканы, профессор  С.М.Деркембаев, профессор-окутуучулар, студенттер катышышты. Аймактардагы студенттерге университет, факультет тууралуу видеороликтер, рекламалар, материалдар жөнөтүлгөндүгү айтылды. Ар бир студент өзү жашаган жердеги орто мектептин бүтүрүүчүлөрү менен ватсап  группа түзүп, аталган материалдарды жиберүү керектиги тастыкталды. КУАУнун илимий иштер боюнча проректору, профессор Т.Ж.Чортомбаев, Билим берүүнүн сапаты бөлүмүнүн башчысы И.Ж.Алыкеев, факультеттин деканы, профессор  С.М.Деркембаев  керектүү сунуштарын айтышты. Read more...
   |   
2021-жылдын 12-13-январында
Новости
2021-жылдын 12-13-январында К.И.Скрябин атындагы КУАУнун Ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинин 1-2-курстарынын студенттери менен профориентациялык иштерди уюштуруу боюнча жолугушуу ѳттү. Жолгушууга: КУАУнун окуу иштери боюнча проректору, профессор Иргашев А.Ш. катышты. Факультеттин деканы, профессор Акназаров Б.К. студенттердин ар бири аймактардагы мектептерге барып, мугалимдер жана бүтүрүүчулѳр менен жолугушуп, университет жѳнүндө буклеттерди, видеороликтерди таратып жана бүтүрүүчүлор жѳнүнундөгү толук маалыматтарды, берилген формага ылайык даярдап, кураторлордун дарегение жѳнѳтүш керек экендигин түшүндүрүп берди. Презентациялар жасалды. Иш-чарага: декандын орун басары, доцент Токоев К.К., кафедра башчылары, доценттер Ажыбеков Б.С., Бегалиев Р.Т. жана группалардын кураторлору катышты. Жалпы катышуучулардын саны 1- курс боюнча 80ден ашык, ал эми 2- курс боюнча 98 катышуучу болду. Университет жана факультет боюнча жалпы маалыматтар берилди жана видеороликтер, плакаттар ар бир студентке жиберилди. Read more...
   |   

2021-жылдын 16-февралында Кыргыз Республикасынын  Айыл, суу  чарба  жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин Аппарат башчысы Бейшеналиев М.М.  К.И.Скрябин атындагы КУАУга расмий сапар менен келип, материалдык-техникалык базасы, окуу- лабораториялары менен таанышып, университеттин билим берүү, илимий-изилдөө, эл аралык жана тарбия иштери боюнча терең маалымат алып, окуу жайдын ректору, КР УИАнын корр.-мүчөсү, ветеринария илимдеринин доктору, профессор Р.З.Нургазиевге ыраазычылык билдирип, чыгармачылк ийгиликтерди каалдады.