К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинде студенттерге дистанттык технологияларды колдонуу менен билим берүү ийгиликтүү ишке ашырылууда.

Нургазиев Р.З.

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору, КР Улуттук илимдер академиясынын корреспондент- мүчөсү, ветеринария илимдеринин доктору, профессор.

Иргашев А.Ш.

Окуу иштери боюнча проректор, в.и.д., профессор.

Өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин буйругунун негизинде   билим берүү уюмдарына 2020-жылдын 16- мартынан 8- апрелине чейин мөөнөтүнөн мурда каникул жарыяланган.

К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети 2012 – жылдан тартып дистанттык (аралыктан) билим берүү ишмердигин жүргүзүп келет.  Дистанттык билим берүү порталы университеттин кызматкерлери тарабынан иштелип чыгып, AVN автоматташтырылган системасы менен байланыштырылып бир бүтүн система болуп иштейт.

Университеттин билим берүү http://cdo.knau.kg порталы аркылуу университеттин окутуучулары дистанттык окутуу технологиясын пайдаланып студенттерге, магистранттарга билим берүү ишмердигин жүргүзөт. Билим берүү порталы ар бир студенттерге жана мугалимдерге виртуалдык кабинеттерин колдонууга, офлайн режиминде окуу материалдарын алууга мүмкүндук берет. Мугалимдер студенттер менен бирге виртуалдык кабинеттери аркылуу бири бири менен байланышып аралыктан окуу процессин ишке ашырат.  Андан сырткары окуу графигин, экзамендердин расписаниясын, окуу карточкасын, курстан-курска көчүүсү боюнча маалыматтарды ж.б.у.с. окуу процессине жана студенттин өзүнө тиешелүү баардык маалыматтарды алса болот.

Корановирус илдетинен сактануу үчүн мөөнөтүнөн мурда жарыяланган каникул учурунда Кыргыз улуттук агрардык университетинин профессордук-окутуучулар курамы студенттерге жогоруда аталган портал жана башка дистанттык технологияларды колдонуу менен билим берүүнү үзгүлтүксүз улантышып жатышат. Дистанттык билим берүү программасы университеттин коллеждеринде да ийгиликтүү иштеп жатат.

Ошону менен бирге профессордук-окутуучулар курамына дистанттык билим берүү жана студенттерге дистанттык билим алуу боюнча окуу-усулдук иштери университеттин тиешелүү бөлүмдөрү аркылуу ишке ашырылып жатат. Бул багыттагы окуу-усулдук иштери (видеоматериалдар) университтин сайтында  http://knau.kg жана дистанттык билим берүү сайтында http://cdo.knau.kg  жайгаштырылган. Билим берүү порталынан тышкары WhatsApp, Telegram, Messenger программалары да дистанттык билим берүүдө активдүү жана кеңири колдонулуп жатат.

Студенттердин дистанттык билим берүүгө катышышы орточо эсеп менен азыркы учурда 85% ды түзөт. Дистанттык билим берүү учурунда байланышка чыкпаган студенттер менен факультеттерде жана кафедраларда   тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатат.

ONLINE режиминде конференц сабактарды өткөрүү Zoom платформасын пайдалануу менен практикаланууда.

Ошону менен бирге университеттин профессордук-окутуучулар курамы Билим берүү жана илим министрлигинин буйругуна ылайык бардык курстардын студенттери үчүн жыйынтыктоочу текшерүүлөрдү, ал эми бүтүрүүчүлөр үчүн мамлекеттик аттестациялоону дистанттык билим берүү технологияларынын жардамы менен ишке ашыруунун үстүндө иштеп жатышат.