Кыргыз Улуттук агрардык университетинин "Чет тилдер" кафедрасында, (чет тилдерин кесипкөлүк максатта окутуу) долбоорунун негизинде, атайын окутуу технологиялары  менен жабдылган лингафондук кабинеттер ачылган. Аталган  программанын негизинде, чет тилдер кафедрасынын базасында англис жана немис тилдери боюнча курстар уюшурулуп, окутулуп келет. Мезгилдин талабына ылайык, заманбап лингафондук кабинет  жана   компьютердик технологиялардын жардамы менен студенттерге чет тилдерден электрондук которууну жогорку деңгээлде өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Курстар жумасына 3 жолу өтүлүп турат. Студенттердин билимин тереңдетүү максатында, чет тилдер кафедрасынын башчысы, чет тилдер курсунун жетекчиси, филология илимдеринин кандидаты Уметов Кенжебай Каратаевич   жыл сайын чет өлкөдөн келген волонтерлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп,  университеттин студенттерине чет тилдерин үйрөтүүгө  мүмкүнчүлүк түзүп келет.   Курстардын эң негизги максаттарынын бири, студенттерге чет тилдерин  терең  үйрөтүп,  студенттердин айыл чарба практикаларын чет өлкөлөрдөн өтүп келүүгө жана алган тажрыйбаларын Кыргызстанда   колдонуу болуп саналат.