2020-жылдын 26-февралында БГУда  өткөрүлгөн  “Молодёжь   против экстремизма и терроризма” аттуу эл аралык илимий студенттик конференцияга К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинен   студенттер илимий баяндамалар менен ийгиликтүү катышып келишти.  

 • Жанышбеков Эрлан- Инженердик- техникалык факультетинин 1-курсунун  студенти, темасы: “Заманбап коомдогу диндер жана чыр чатактар” (илимий жетечиси:  Дүйшөнбиева Кызылгүл Арстанбековна -   тарых жана философия кафедрасынын  улуу окутуучусу), пленардык жыйында мыкты илимий баяндама жасады.   

Секциялык иштерде:

 • Жолдошбек кызы Мээрим -Инженердик техникалык факультетинин  3-курсунун студенти,  илимий баяндамасынын темасы: “Психолого-педагогические аспекты противодействия идеологии терроризма в студенческой среде” (Илимий жетекчиси: Садырова Гулзат Камчыбековна –колдонмо механика,физика, жана инженердик педагогика каф. доценти,  ф.и.к.),
 • Жумалиева Чолпонай - Экономика жана малыматтык системалар фвкульетинин 3-курсунун студенти, темасы: “Образование как один из методов предупреждения молодежи от экстремизма и терроризма” (илимий жетекчиси: Байсалова Жаныл Молдобаевна - бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын башчысы, э.и.к. профессор),
 • Муллаянова Аделина - Экономика жана малыматтык системалар факультетинин 1-курсунун студенти, темасы: “Причины и профилактика экстремизма и терроризма среди молодежи” (илимий жетечиси:  Дүйшөнбиева Кызылгүл Арстанбековна -тарых жана философия кафедрасынын  улуу окутуучусу), 
 • Ашырова Айзада- Гидромелиорация,экология жана жерге жайгаштыруу факультетинин 1-курсунун студенти, темасы: “Экстремизмге жана терроризмге каршы иштердеги массалык-маалымат каражаттарынын ролу” ( илимий жетечиси:  Дүйшөнбиева Кызылгүл Арстанбековна -   тарых жана философия кафедрасынын  улуу окутуучусу).
 • Аскарбек кызы Элиза-Экономика жана малыматтык системалар фвкульетинин 2-курсунун студенти, темасы: “Причины и профилактика экстремизма и терроризма среди молодежи” (илимий жетекчиси: Султангазиев Эсентур Туголбекович -  колдонмо информатика жана маалыматтар системалары кафедрасынын улуу окутуучусу),
 • Бейшенова Алина - Экономика жана малыматтык системалар фвкульетинин 1-курсунун студенти, темасы: “Роль массовой информации по противодействию экстремизму и терроризму” (илимий жетекчиси: Жолдошбекова Сейилхан Джолдубаевна - бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын доценти, э.и.к.),
 • Султангазиева Акылай - Экономика жана малыматтык системалар фвкульетинин 1-курсунун студенти, темасы: “Кровавый след ваххабизма” (илимий жетекчиси: Дүйшөнбиева Кызылгүл Арстанбековна -   тарых жана философия кафедрасынын  улуу окутуучусу),
 • Имангазиева Жанара Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү факультетинин 1-курсунун студенти, темасы:  “Причины и профилактика экстремизма и терроризма среди молодёжи” (илимий жетекчиси:Мусабаева Касиет Акматовна -  тарых жана философия кафедрасынын  доценти, т.и.к.),
 • Рысбек кызы Айгул -Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү факультетинин 1-курсунун студенти, темасы: “Причины и профилактика экстремизма и терроризма среди молодежи” (илимий жетекчиси:Төлөгөнөва Мээрим- тарых жана философия кафедрасынын улуу окутуучусу
 • Исматиллаев Эльтуран - Гидромелиорация, экология жана жерге жайгаштыруу факультетинин 1-курсунун студенти темасы:“Социальные и психолого – педагогические проблемы развитья экстремизма и терроризма” ( илимий жетекчиси: Төлөгөнөва Мээрим-   тарых жана философия кафедрасынын улуу окутуучусу) 
 • Нурбек кызы Арууке -Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү факультетинин 2-курсунун студенти, темасы: “Негативные влияние экстремизма  и терроризма на молодежь” ( илимий жетекчиси:. Иманов Акылбек- тарых жана философия кафедрасынын улуу окутуучусу),
 • Эрмаматова Альдина -Гидромелиорация,экология жана жерге жайгаштыруу факультетинин 2-курсунун студенти, темасы: “Акыркы Кыргызстандагы мамлекет жана дин”, ( илимий жетекчиси Төлөгөнөва Мээрим-   тарых жана философия кафедрасынын улуу окутуучусу)  
 • Айбашева Акыл - Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү факультетинин 1-курсунун студенти, темасы:  “Жаштар арасындагы экстремизм жана терроризмдин тез таралуусу жана аны алдын алуу көйгөйлөрү” ( илимий жетекчиси:Иманов Акылбек-  тарых жана философия кафедрасынын улуу окутуучусу) .

     Студенттер “Ардак Грамотага” ээ болушту.