2019-жылдын 11-декабрь күнү К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Жогорку студенттик кеңешинин астында түзүлгөн «Инсандык өнүгүү» клубунун демилгеси менен  белгилүү диктор,   ораторлук өнөрдүн чебери, филология илимдеринин кандидаты Айнура Кабатай кызы  университетке келип, студенттер үчүн  «Чечендик өнөр» аттуу семинар-тренинг өткөрдү. Семинардын максаты студенттердин интеллектуалдык,  руханий деңгээлин  өнүктүрүү жана илим-билимге болгон кызыгуусун арттыруу болуп эсептелет.