2019 - жылдын 12 - апрелинде «Германиянын табиятты коргоо союзу (NABU)” коомдук уюмунун Кыргыз Республикасында “Аймактарды  өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына” карата  “Аймактардагы   экологиялык коопсуздукту камсыздоо жана экологиялык мүмкүнчүлүктөрдү арттыруу” аттуу  дебат болуп өтүү.

Азыркы учурдагы  экология илиминин өнүгүшүнө карата жаратылыштын негизги  мыйзам ченемдүүлүктөрүн сактоо менен бирге, комчулукка пайда алып келе тургандай туруктуу өнүгүү идеяларын жана  аймактардагы экологиялык абалдар менен жакындан таанышуу, аны жакшыртуу багытындагы  маселелер талкууланды. Аталган  дебатка:   К.И.Скрябин атындагы  КУАУнун  Гидромелиорация, экология жана жерге жайгаштыруу факультетинин Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасынын жамааты жана Эколорб-1-17 группасынын студенттери катышып, “Ыраазычылык кат”,  “Мактоо баракчасы” жана “Грамоталар” менен сыйланышты.