Главная

Россия табигый билимдер академиясы

Россия табигый билимдер академиясы тарабынан К.И.Скрябин атындагы КУАУнун Окумуштуу катчысы, айыл чарба илимдеринин доктору Асаналиев Абдыбек Жекшеевич биология, генетика, селекция, өсүмдүк өстүрүүчүлүк илимдеринин өнүгүшүнө кошкон зор салымы үчүн, Н.И.Вавилов атындагы медаль менен сыйланды.