- Стоимость обучения

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети тарабынан 2021-2022-окуу жылында көрсөтүлүүчү билим берүү акы төлөм кызматтарына тарифтердин прейскурантын макулдашуу жөнүндө.  Көчүрү

 

О согласовании прейскуранта тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые Кыргызским национальным аграрным университетом им . К.И. Скрябина на 2021-2022 учебный год.  Скачать

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить