2020 – жылдын 2-мартынан 6-мартына чейин К.И.Скрябин атындагы КУАУнун  инженердик – техникалык факультетинде «Ташууну уюштуруу жана кыймылдын коопсуздугу»  кафедрасында профессор-окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгү иш-чарасынын алкагында, Өзбекстан Республикасынын Бухара инженердик–технологиялык институтунун магистратура бөлүмүнүн башчысы профессор Низамов Аслитдин Бадреддинович «Транспорттогу менеджмент» курсунан транспорттук процесстердин технологиясы багытындагы ОБД-1-17 тайпасынын студенттерине «Транспорттогу башкаруу жана айдоочунун ɵздүк мүнɵздɵмɵлɵрүнүн  таасири», «Транспорт ɵндүрүшүн башкаруудагы негизги түшүнүктөр» аттуу темасында лекция окулду. Андан соң факультеттин деканы, техн.и.д., проф. Темирбеков Ж.Т., «Ташууну уюштуруу жана кыймылдын коопсуздугу» кафедрасынын башчысы, техн.и.к., доцент Жусупбеков Б.Т., Өзбекстан Республикасынын Бухара инженердик–технологиялык институтунун магистратура бөлүмүнүн башчысы профессор Низамов А. Б. профессор-окутуучулардын академиялык мобилдүүлүк иш-чарасынын алкагында, иш пландарын талкуулап, «Транспорттогу менеджмент» курсунан кызыктуу лекция окуп бергенине ыраазычылык билдиришти.