2020-жылдын 24-февралынан бери К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук  агрардык университетинин айлана-чөйрөөсүн жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери   кызуу жүрүүдө. Аталган иш-чара университеттин администрациясы тарабынан дыкат көзөмөлдүккө алынып, профессор-окутуучулар жамааты, административдик-чарбалык бөлүмдүн кызматкерлери, студенттер активдүү катышууда. Бүгүнкү күндө  100дөн ашык ийне жалбырактуу жана  80ден ашуун жазы жалбырактуу бак-дарактардын көчөттөрүү олтургузулду. Бардык олтургузулган көчөттөр университеттин питомнигинде   өстүрүлгөн.