2020-жылдын 10-февралында мектеп окуучуларына профориентация жүргүзүү максатында,  “Орок” айылынын орто мектебинен мугалимдер, окуучулар келишип,  КУАУнун  «Суу музейи», «Көчмөндөр музейи”, Ч. Айтматов атындагы кабинети, окуу залы, жыйындар залы, спорт залы   ж.б. менен таанышышты. Иш-чарага: Тарых жана философия кафедрасынын башчысы,  КР УИАнын корр.-мүчөсү, т.и.д., профессор Осмонов Ө.Ж., Жаштар иштери боюнча комитеттин төрагасы Асангазиев Н., жана лидерлер катышышты.