2020-жылдын 7-февралында окуучуларга профориентация жүргүзүү максатында, “Креатив-Таалим” билим берүү комплексинин 9-10-11- класстарынын 60тан ашуун окуучулары   К.И.Скрябин атындагы КУАУга келишип, жыйындар залынан университет тууралуу көрмө-роликти көрүшүп,   илимий иштер боюнча проректор, а.-ч.и.д., профессор Т.Чортонбаев, окуу бөлүмүнүн башчысы Ш.Аматов жана жаштар иштери боюнча комитетинин төрагасы Н.Асангазиев катышып, окуу жайы тууралуу кеңири маалымат беришти жана    университет тууралуу буклеттерди таркатышты.   Андан соң, КУАУнун материалдык-техникаалык  базасы менен толук таанышып кайтышты.